title
Põlevkivi alküülresortsiinidega modifitseeritud vedela resortsiinformaldehüüdvaigu sünteesi võimaluse uurimine
Study of possibility of liquid resorcinol-formaldehyde resin modified with oil shale alkylresorcinols
Исследование возможностей синтеза жидкой резорцино-формальдегидной смолы, модифицированной сланцевыми алкилрезорцинами
author
Minajeva, Diana
keywords
põlevkivi fenoolid
kummitööstus
resortsiinformaldehüüd
rubber industry
dipping
resorcinol-formaldehyde
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Ei kuulu avalikustamisele