pealkiri
Põlevkivi alküülresortsiinidega modifitseeritud vedela resortsiinformaldehüüdvaigu sünteesi võimaluse uurimine
Study of possibility of liquid resorcinol-formaldehyde resin modified with oil shale alkylresorcinols
Исследование возможностей синтеза жидкой резорцино-формальдегидной смолы, модифицированной сланцевыми алкилрезорцинами
autor
Minajeva, Diana
märksõnad
põlevkivi fenoolid
kummitööstus
resortsiinformaldehüüd
rubber industry
dipping
resorcinol-formaldehyde
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Ei kuulu avalikustamisele