title
Ärianalüüsi protsessi kujundamine ja rakendamine värbamissüteemi tarkvara loomiseks IGNITE OÜ näitel
The formation and implementation of business analysis process for creating the recruitment system at Ignite OÜ
author
Sahradyan, Seda
keywords
ärianalüüsi protsess
värbamissüsteem
business analysis process
recruitment system
defence date
language