title
Töömotivatsiooni hoidvad tegurid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna jagatud teenuskeskustes
Factors that hold work motivation at shared service centers in the field of information and communication technology
author
Raudsep, Sigrid
keywords
psühholoogilised tasud
jagatud teenuskeskused
enesemääratlemise teooriad
supervisor
defence date
language