pealkiri
Töömotivatsiooni hoidvad tegurid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna jagatud teenuskeskustes
Factors that hold work motivation at shared service centers in the field of information and communication technology
autor
Raudsep, Sigrid
märksõnad
psühholoogilised tasud
jagatud teenuskeskused
enesemääratlemise teooriad
kaitsmiskuupäev
keel