title
Ettevõtte sotsiaalne vastutus Eesti väikese suurusega ettevõtetes
Corporate social responsibility in Estonian small enterprises
author
Lissejenko, Jekaterina
defence date
language