title
Geograafiliste tähiste kaitse Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides - vajadus uuendatud universaalse süsteemi järele
Protection of Geographical Indications in the European Union and the United States of America - the Need for a Renewed, Universal System
author
Hautamäki, Joonas
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network