title
Pingetrafode mõju analüüs elektrikvaliteedi mõõtmistele ülekandevõrgus
Analysis of the effect of instrument voltage transformers on power quality measurements in transmission network
author
Neissaar, Mari
keywords
mahtuvuslik pingetrafo
pingejagur
kõrgemad pingeharmoonikud
capacitive voltage transformer
voltage divider
defence date
language