title
Hoone energiatõhususe miinimumnõuete muudatuse mõju maagaasi konkurentsivõimele
The impact of changes in the requirements of energy efficiency of buildings on natural gas competitiveness
author
Kislenkova, Aleksadra
defence date
language