pealkiri
Hoone energiatõhususe miinimumnõuete muudatuse mõju maagaasi konkurentsivõimele
The impact of changes in the requirements of energy efficiency of buildings on natural gas competitiveness
autor
Kislenkova, Aleksadra
kaitsmiskuupäev
keel