title
Satelliidi reflektori täpsus teoreetilise kujuga võrreldes kasutades fotogramm-meetriat
Satellite Project reflectors accuracy compared to a theoretical shape using Photogrammetry
author
Barre, Sylvain Michel Patrick
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal