title
Turundusalane koostöö strateegilistes liitudes Eesti mööblitootmisettevõtete näitel
Marketing cooperation in strategic alliances of Estonian furniture companies
author
Rootsma, Sille
keywords
turundusalane koostöö
kodulehed
tootekataloog
postimüügikataloog
marketing alliances
product catalogue
mail-order catalogue
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network