title
Investeeringutega seotud teabe kogumine eri vanuserühmade ja haridusgruppide kaupa: liigse enesekindluse mõju teabeallikatele
Investment Related Information Gathering by Different Aage and Education Groups: the Effect of Overconfidence to Information Sources
author
Kallio, Anton Mikael
defence date
language