title
Sotsiaalmeedia turunduse võimalused Kuomiokoski Oy brändi tuntuse suurendamiseks
Social media marketing: Kuomiokoski Oy possibilities for brand awareness enhancement
author
Saat, Marleen
keywords
brändi teadlikkus
sisuturundus
sotsiaalmeedia mõõdikud
sotsiaalmeedia plaan
social media metrics
social media plan
supervisor
defence date
language