title
Elektritootmisseadmete mõju analüüs jaotusvõrgu talitlusele ja pinge kvaliteedile
Analysis of the Impact of Embedded Generation on Distribution Network Operation and Power Quality
author
Antsmaa, Ott
supervisor
defence date
language