title
Kulusäästliku mõtlemise rakendamine Eesti toidutööstuse ettevõtete jaotusveol
Application of lean thinking in distribution of Estonian food manufacturing companies
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network