title
Riistvaraline digitaalne hägustamine
Hardware digital obfuscation
author
Basiashvili, Giorgi
keywords
hägusloogika
Hardware Security
Digital Circuit Obfuscation
Structural obfuscation
supervisor
Nascimento Pagliarini, Samuel
Ul Abideen, Zain
defence date
language