title
Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond kui valdkondadeülese lastekaitsealase koostöö koordineerija
The Child Protection Department of the Estonian Social Insurance Board as the coordinator of collaboration in cross-sectoral child protection
author
Piiskoppel, Teili
supervisor
defence date
language