title
Lihtsustatud mudeli arendamine päikesekiirguse mõju hindamiseks hoone soojusbilansile
Development of a reduced order model of solar gains to evaluate their impact on thermal demand of a building
author
Tamm, Meril
keywords
lihtsustatud mudel
päikesekiirguse soojuslisa
hoone soojuslik käitumine
arhitektuursed parameetrid
reduced order model
solar gains
building thermal performance
architectural parameters
supervisor
Capdevila Paramio, Roser
Macià Cid, Jordi
Farnós Baulenas, Joan
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus