title
Kuuli ballistika matemaatiline modeleerimine ja tulirelvade skriptimine
Mathematical Modelling of Bullet Ballistics and Scripting for Firearm
author
Onyshchenko, Hennadii
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.