title
Sotsiaal-demograafiliste tegurite, riskitolerantsuse, strateegia ja käitumisharjumuste mõju eesti investorite tootlusele
Impact of socio-demographic factors, risk tolerance, strategy and behavioral biases on returns of Estonian investors
keywords
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus