title
Eesti kui lipuriigi väärtuspakkumine – laevanduse seaduspaketi mõju lipuriik Eesti konkurentsivõimekusele
Value Proposition of Estonia as a Flag-state – The Shipping Draft Act Impact on Competitiveness of Flag-state Estonia
author
Keerd, Annabel
supervisor
Naaber, Eero
defence date
language