title
Cisco Packet Tracer'i võimaluste uurimine arvutivõrkude konfiguratsiooni testimiseks
Research of Cisco Packet Tracer capabilities for computer networks configuration testing
author
Selge, Artur
keywords
Cisco Packet Tracer
võrgusimulatsioon
OSPF
network simulation
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus