title
Aresti kandmise õigusliku korralduse kooskõla Euroopa inimõiguste konventsiooni artikkel 3-ga
The conformity of legal regulation of detention with the European Human Rights convention Art.3
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network