title
Kvaliteedi ja hinna mõju teenuse valikule ilusalongi venekeelsete klientide näitel
Influence of the Quality and Price of Service on a Choice of Beauty Salons of Russian-speaking Clients
author
Gusakova, Natalja
supervisor
defence date
language