title
Makseraskustega krediidilepingute valideerimise mudelid regulatiivraporteerimises Euroopa Keskpanga Asset Quality Review näitel
Data Validation Models of Regulatory Reporting Datasets on the Example of Forbearance Cross-Time Classification in ECB Asset Quality Review
keywords
regulatiivraporteerimine
pangandusjärelevalve
laenu restruktureerimine
regulatory reporting
forbearance
AQR
supervisor
Kaljulaid, Maarja
defence date
language