title
Nüüdisaegsete testimismeetodite analüüs projekti näitel
Analysis of modern testing methods for project
Анализ современных методов тестирования на примере проекта
keywords
testimismeetodid
projekti analüüs
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele