title
Asendatud poolkukurbit[8]uriilide komplekside külalisioonide seondumise sõltuvus külalisiooni omadustest
Depence of binding of guest molecules of subsituted hemicucurbit[8]uril complexes on the properties of the guest ions.
author
Mihkelsoo, Malle
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information