pealkiri
Asendatud poolkukurbit[8]uriilide komplekside külalisioonide seondumise sõltuvus külalisiooni omadustest
Depence of binding of guest molecules of subsituted hemicucurbit[8]uril complexes on the properties of the guest ions.
autor
Mihkelsoo, Malle
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
juhendaja
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information