title
Eesti logistikat õpetavate kõrgkoolide maine ja koostööpotentsiaal logistikasektori ettevõtete seas
The reputation and cooperation potential of Estonian higher education institutions teaching logistics among logistics sector companies
author
Värk, Rasmus
supervisor
defence date
language