title
Eesti avalikule sektorile kuuluva tarkvara kasutusse andmine
Transfer of Estonian Public Sector Software
author
Orman, Kristo
supervisor
Lätt, Priit
defence date
language