title
Nõudluse planeerimise praktikad Eesti töötlevas tööstuses
Demand planning practices and concepts in Estonian manufacturing industries
author
Ahmed, Elnour
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network