title
Projekteerimisbüroode töökvaliteedi sõltuvus tasustamise süsteemist Saksamaa ning Eesti näitel
The relationship between quality and compensation for engineering companies in Germany and Estonia
author
Sirel, Richard
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network