title
Viies rahapesuvastane direktiiv virtuaalsete valuutade valguses: detsentraliseeritud süsteemi kasutamine ja kasvavad seadusandlikud väljakutsed
The 5th Anti-Money Laundering Directive in the light of virtual currencies: the exploitation of the decentralized system and rising legislative challenges
author
Capraro, Tuomas Filippo
keywords
virtual currencies
anti-money laundering directives
supervisor
defence date
language