title
Juhi emotsionaalse intelligentsuse ja teiste tegurite mõju mikroettevõtte töötaja organisatsioonile pühendumisele
The influence of manager's emotional intelligence and other factors on micro-enterprise employees\ organisational commitment
defence date
language