title
Kvaliteedi tagamise mõjutusvahendite regulatsioon ehitustöövõtulepingus
Qualiti assurance regulation in the contract of construction
author
Luik, Helar
defence date
language