title
Energiamajanduse võrdlev analüüs, trendid maailmas, Euroopa Liidus ja Eestis
Comparative analysis of energy economy, trends in the world, in the European Union and in Estonia
author
Ptitsõn, Dmitri
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal