title
Digitaalse transformatsiooni edutegurid logistikasektoris Balti riikide näitel
Success factors of digital transformation in the logistics sector as an example of the Baltic countries
author
Uha, Mari
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 15.01.2029