title
Facebook'i turunduse potentsiaal ja roll tänapäeva ettevõtetes
The potential and role of Facebook marketing in modern companies
author
Räikkönen, Kim Mikael
keywords
facebook marketing
effective content
Freska Oy
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus