title
Tarkvara mesitaru tulemustliku omaduste jälgimiseks
Software for monitoring performance characteristics of beehives
author
Migriauli, Lekso
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal