title
Automatiseerimisvahendi valik mobiilirakenduse testimiseks agiilses keskkonnas
The selection of automation tool for mobile application testing in agile environment
author
Kasvand, Liina
defence date
language