title
Tolueeni ja atseetaldehüüdi fotokatalüütiline oksüdatsioon õhus pihustuspürolüüsiga sünteesitud TiO2 õhukesel kilel
Photocatalytic oxidation of toluene and acetaldehyde on TiO2 thin films synthesized by spray-pyrolysis
author
Eichmann, Jevgenia
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2023