pealkiri
Tolueeni ja atseetaldehüüdi fotokatalüütiline oksüdatsioon õhus pihustuspürolüüsiga sünteesitud TiO2 õhukesel kilel
Photocatalytic oxidation of toluene and acetaldehyde on TiO2 thin films synthesized by spray-pyrolysis
autor
Eichmann, Jevgenia
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 01.01.2023