title
Kinnisvara arenduspiirkonna energiavarustus (Jaani Kinnistu, Harku vald)
Estate District Energy Supply (Jaani Estate, Harku Parish)
author
Ivantsov, Roman
keywords
soojuse ja elektri koostootmine
arenduspiirkond
emissioonitegurid
combined heat and power (CHP)
estate area
emission factors
defence date
language