title
Teekatte tingimuste andmepõhine hindamine ning visualiseerimine
Toolset for data-based evaluation and visualisation of road surface conditions
author
Potter, Eerik
keywords
teeanalüüs
andmete silumine
andmete õgvendamine
teekatte visualiseerimine
road condition analysis
smoothing
visualisation of road conditions
supervisor
defence date
language