title
Võõrkapitali kasutamine ülikoolides
Use of Debt at Universities
author
Mäng, Rebekka
keywords
võõrkapitali kasutamine
võõrkapitali kasutamise poliitikad
use of debt
debt management policies
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network