title
Tootmisliini jõudluse analüüs modelleerimise ja simuleerimise meetodite abil
Performance analysis of a production line by modelling and simulation techniques
author
Golova, Jelena
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal