title
Joonobjekti droon-fotogrammeetrilise mõõdistuse täpsuse sõltuvus kontrollpunktide arvust kasutades integreeritud georefereerimist
Drone-based photogrammetric corridor survey accuracy dependence on the number of control points by using integrated georeferencing
author
Goman, Serafima
supervisor
Varbla,Sander
defence date
language