title
Sadamamajandamise ja meretranspordi juhtimise õppekava analüüs ja arenguvõimalused
Port and Shipping Management Curriculum Review and Development Opportunities
keywords
Eesti Mereakadeemia
merendusalane haridus
meretranspordi juhtimine
merenduspoliitika
Estonian Maritime Academy
curriculum development
port management
shipping management
maritime policy
supervisor
Kopti, Madli
defence date
language