title
Poliitikavõrgustike roll Eesti Vabariigi jäätmekäitluses
The Role of Policy Networks in Estonian Waste Management
author
Lehes, Lehar
keywords
poliitikakogukonnad
teemavõrgustikud
jäätmekäitluspoliitika
policy communities
issue networks
waste management policy
supervisor
defence date
language